„Mladé krídla 2019“

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 28.03.2019
Miesto podujatia: Žilinská univerzita v Žiline, letisko Dolný Hričov
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.kld.uniza.sk
Kľúčové slová: letecká doprava lietadlo letiská ekonomika leteckej dopravy
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho  štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Tématické okruhy

- prevádzky leteckej dopravy,

- ekonomika leteckej dopravy,

- technika a technológia leteckej dopravy,

- logistika a logistické procesy v leteckej doprave

Ďalšie informácie

Kontak:

Mgr. Juliana Blašková

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.01.2019 15:13

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie