„Young wings 2019“

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 28.03.2019
Event location: Žilinská univerzita v Žiline, letisko Dolný Hričov
Organizer: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy
Professional sponsor of event: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Link to conference site: http://www.kld.uniza.sk
Keywords: Air Transport Aircraft Airport
Working languages: English
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho  štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Topic circuits

- prevádzky leteckej dopravy,

- ekonomika leteckej dopravy,

- technika a technológia leteckej dopravy,

- logistika a logistické procesy v leteckej doprave

Next information

Kontak:

Mgr. Juliana Blašková

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

Information about the event entered:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Last update: 18.01.2019 15:13

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event