Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 13.04.2023 - 14.04.2023
Miesto podujatia: Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
Usporiadateľ: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva v spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach
Odborný gestor podujatia: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva v spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach
Konané pod záštitou: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Odkaz na stránku konferencie: http://trianon.pravo.upjs.sk/www/202304/index.html
Kľúčové slová: diplomatické vzťahy medzinárodné a vnútroštátne právo
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Maďarský
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Mierové rokovania po 1.sv. vojne priniesli dôležité zmeny v právnych poriadkoch krajín naprieč Európou. Medzinárodná vedecká konferencia preto vytvára jedinečný priestor pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov vedeckých pracovníkov v prezentovanej oblasti. 

Tématické okruhy

Východiskom pre podnietenie vedeckej diskusie sú oblasti týkajúce sa

  • diplomatických vzťahov
  • medzinárodného a vnútroštátneho práva v rôznych právnych odvetviach

Ďalšie informácie

Dôležité termíny

Termín prihlasovania: na konferenciu je možné sa prihlásiť najneskôr do 28.02.2023, a to prostredníctvom registračného formuláru

Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 28.02.2023

Odovzdanie príspevkov: najneskôr do 15.03.2023

Konferenčný poplatok

Výška konferenčného poplatku je 50,- EUR. Termín úhrady konferenčného poplatku je najneskôr do 28.02.2023 (vrátane). V prípade nedodržania termínu na uhradenie konferenčného poplatku organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu.

Kontaktná osoba:

JUDr. Lucia Pištejová
lucia.pistejova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 15.02.2023 11:07

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie