Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 13.04.2023 - 14.04.2023
Event location: Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
Organizer: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva v spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach
Professional sponsor of event: UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva v spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach
Held under the auspices of: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Link to conference site: http://trianon.pravo.upjs.sk/www/202304/index.html
Keywords: diplomatické vzťahy medzinárodné a vnútroštátne právo
Working languages: English
Czech
Hungarian
Polish
Slovak

The main objective

Mierové rokovania po 1.sv. vojne priniesli dôležité zmeny v právnych poriadkoch krajín naprieč Európou. Medzinárodná vedecká konferencia preto vytvára jedinečný priestor pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov vedeckých pracovníkov v prezentovanej oblasti. 

Topic circuits

Východiskom pre podnietenie vedeckej diskusie sú oblasti týkajúce sa

  • diplomatických vzťahov
  • medzinárodného a vnútroštátneho práva v rôznych právnych odvetviach

Next information

Dôležité termíny

Termín prihlasovania: na konferenciu je možné sa prihlásiť najneskôr do 28.02.2023, a to prostredníctvom registračného formuláru

Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 28.02.2023

Odovzdanie príspevkov: najneskôr do 15.03.2023

Konferenčný poplatok

Výška konferenčného poplatku je 50,- EUR. Termín úhrady konferenčného poplatku je najneskôr do 28.02.2023 (vrátane). V prípade nedodržania termínu na uhradenie konferenčného poplatku organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu.

Kontaktná osoba:

JUDr. Lucia Pištejová
lucia.pistejova@upjs.sk

Last update: 15.02.2023 11:07

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event