METALURGIA 2023 - študentská vedecká odborná konferencia

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 13.04.2023
Miesto podujatia: pôda FMMR TUKE
Usporiadateľ: FMMR TUKE
Odborný gestor podujatia: FMMR TUKE
Konané pod záštitou: Dekan FMMR TUKE doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/studium/svok
Kľúčové slová: hutníctvo a energetika materiály enviromentalistika
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Dvadsiaty deviaty ročník konferencie bude nadväzovať na koncepciu úspešných predchádzajúcich ročníkov. Hlavným poslaním konferencie je, okrem prezentácií vedeckých aodborných prác študentov, rozšírenie ich vedomosti prostredníctvom odbornej a kvalifikovanej diskusie.

O účasť na ŠVOK sa budú môcť okrem študentov FMMR TUKE, uchádzať aj študenti z iných vysokých škôl alebo univerzít. Cieľom konferencie je rozvoj kreatívneho myslenia študentov vysokých škôl a schopnosť prezentovať a obhájiť svoje odborné vedomosti.

Tématické okruhy

Konferencia sa uskutoční v troch sekciách:

I. Hutníctvoaenergetika

  hutníctvo železa a ocele
  hutníctvo neželezných kovov
  zlievarenstvo
  tepelná energetika
  doprava a využitie plynov
  anorganické technológie a materiály

II. Materiály

  materiálové inžinierstvo
  tvárnenie materiálov

III. Environmentalistika

  spracovanie a recyklácia odpadov
  environmentálna analýza

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 21.03.2023 16:00

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie