METALURGIA 2023

Type of event: Conference › Home
Event dates: 13.04.2023
Event location: pôda FMMR TUKE
Organizer: FMMR TUKE
Professional sponsor of event: FMMR TUKE
Held under the auspices of: Dekan FMMR TUKE doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Link to conference site: https://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/studium/svok
Keywords: hutníctvo a energetika materiály enviromentalistika
Working languages: English
Slovak

The main objective

Dvadsiaty deviaty ročník konferencie bude nadväzovať na koncepciu úspešných predchádzajúcich ročníkov. Hlavným poslaním konferencie je, okrem prezentácií vedeckých aodborných prác študentov, rozšírenie ich vedomosti prostredníctvom odbornej a kvalifikovanej diskusie.

O účasť na ŠVOK sa budú môcť okrem študentov FMMR TUKE, uchádzať aj študenti z iných vysokých škôl alebo univerzít. Cieľom konferencie je rozvoj kreatívneho myslenia študentov vysokých škôl a schopnosť prezentovať a obhájiť svoje odborné vedomosti.

Topic circuits

Konferencia sa uskutoční v troch sekciách:

I. Hutníctvoaenergetika

  hutníctvo železa a ocele
  hutníctvo neželezných kovov
  zlievarenstvo
  tepelná energetika
  doprava a využitie plynov
  anorganické technológie a materiály

II. Materiály

  materiálové inžinierstvo
  tvárnenie materiálov

III. Environmentalistika

  spracovanie a recyklácia odpadov
  environmentálna analýza

Next information

Last update: 21.03.2023 16:00

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event