Medzinárodná konferencia o výrobnom inžinierstve a materiáloch

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 22.06.2020 - 26.06.2020
Miesto podujatia: Nový Smokovec
Usporiadateľ: Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Odborný gestor podujatia: Sergej Hloch
Konané pod záštitou: Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.icmem.eu
Kľúčové slová: trvalo udržateľný rozvoj vo výrobných procesoch priemyselná konkurencieschopnosť materiály
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Zameriava sa na pokroky v oblasti (ne) konvenčných výrobných procesov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie priemyselnej konkurencieschopnosti s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Vítajú sa originálne a nové výskumné prínosy vo všetkých aspektoch výrobného inžinierstva a materiálov.

Tématické okruhy

• Prenos poznatkov do multidisciplinárneho prostredia

• Odpovede na udržateľnú budúcnosť

• Udržateľnosť a zodpovednosť spoločnosti

• (Ne) tradičná výrob

• Pokročilé technológie a materiály v priemysle

• Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov

• Vízie na racionalizáciu výrobných procesov

• Konkurencieschopnosť v priemysle z hľadiska životného prostredia

Ďalšie informácie

Paper submission deadlines:

Manuscript Submission | 30. May 2020

Revised Manuscript | 30. June 2020

Camera Ready Paper | 31. August 2020

More information http://www.icmem.eu

 

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Sergej Hloch, PhD. (hloch.sergej@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 20.01.2020 17:20

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie