Medzinárodná interdisciplinárna konferencia na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.10.2020
Miesto podujatia: FFTU - online Microsoft Teams
Usporiadateľ: Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU
Odborný gestor podujatia: Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD.
Konané pod záštitou: FFTU
Odkaz na stránku konferencie: https://www.truni.sk/kalendar-akcii/aktualne-modely-vyhovoriek-z-osobnej-zodpovednosti-slovensko-europa
Kľúčové slová: výhovorka osobná zodpovednosť etika zodpovednosti politika ekonomika zdravotníctvo média školstvo dilemy kauzy
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia je plánovaným výstupom trojročného grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021  Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie. V minulom roku sa interdisciplinárny kolektív odborníkov sústredil na zmapovanie situácie manipulácie so zodpovednosťou na Slovensku. Výsledkom bola identifikácia tekutosti zodpovednosti a vybudovanie terminologicko-metodologického aparátu pre potreby interdisciplinárneho porozumenia jej základným prejavom v slovenskej spoločnosti. Uskutočnila sa pilotná interdisciplinárna národná diskusia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Najdôležitejšie výsledky výskumu odborníci zhrnuli v kolektívnej monografii Tekutá zodpovednosť na Slovensku.

Hlavným cieľom tohoročnej medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie je problém výhovoriek zo záväzkov ku osobnej zodpovednosti. Neuvážené zneužívanie pojmu zodpovednosť viedlo k vyprázdneniu jeho obsahu, rozleptaniu rozsahu a síce etickému uvedomeniu si prítomnosti väzby niečím, alebo niekým, avšak bez pripísateľne dokázateľných znakov alebo vlastností. Výsledkom je obsahovo prázdne hovorenie o niečom, čo ťažko identifikovať a označiť, či pripísať. Vo verejnej komunikácii zodpovednosti preto používame rôzne zástupné pomenovania (výhovorky). Hovoríme o niečom, čo je nám dôverne známe a v čom dokážeme predpokladať určité stereotypy etického správania, ktorým predpokladáme, že dokážeme čeliť. Zásadnou otázkou konferencie, v širokom zábere hermeneutiky interdisciplinárnych a tiež internacionálnych skúseností, tak ostáva podstata osobnej zodpovednosti, jej personalizácia a humanizácia.

Tématické okruhy

Tematické okruhy konferencie:

 1)    typológia pojmu zodpovednosť a pojmu osobná zodpovednosť: interdisciplinárne rozlíšenie a prieniky; etika (teória) a morálka (prax); trendy a výhovorky;

2)    Aplikatívny interdisciplinárny rozmer etiky zodpovednosti:

skúsenosti, trendy, výzvy a výhovorky;

3)    Osobná zodpovednosť a osobná povinnosť: výzvy a výhovorky;

4)    Psychológia zodpovednosti a výhovorky: deti, dospievajúci, dospelí a seniori;

5)    Pedagogika zodpovednosti a výhovorky: deti, dospievajúci, dospelí a seniori;

6)    Politické vedy a zodpovednosť;

7)    Zodpovednosť a zdravý životný štýl: výzvy a výhovorky;

 Do diskusie workshopov sú pozvaní nielen zástupcovia akademickej obce, ale najmä kolegovia z praxe. Budú zamerané na tieto oblasti skúmania:


1. Osobná zodpovednosť v zdravotníctve: výzvy a výhovorky;
2. Osobná zodpovednosť v školstve: výzvy a výhovorky;
3. Osobná zodpovednosť v médiách: výzvy a výhovorky;
4. Osobná zodpovednosť v politike: výzvy a výhovorky;

5. Osobná zodpovednosť na Slovensku a v Európe: medzinárodné skúsenosti;

 

Ďalšie informácie

Kvôli pandémii nastala organizačná zmena na online formu, čo spôsobilo aj rozsiahle zmeny v programe konferencie. Pozri viac: Zborník abstraktov a materiálov pre potreby medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa. Trnava: FFTU, 2020. ISBN: 978-80-568-0348-6 (jazyk:slovensko-anglický) a tiež prvotný oznam http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely

Úvodné slovo účastníkom konferencie zaslala pani prezidentka Mgr. Zuzana Čaputová (text bude publikovaný v zborníku konferencie)

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD. (vadikova@yahoo.com)
Posledná aktualizácia: 08.10.2020 15:43

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie