Labor Socialis 2017

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 21.09.2017
Miesto podujatia: Aula Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1
Usporiadateľ: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://conferences.ukf.sk/index.php/labsoc/labsoc2017
Kľúčové slová: Sociálna práca. Sociálne vedy. Pomáhajúce profesie. Sociálne služby. Sociálna politika.
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou druhého ročníka konferencie je „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“.

Tématické okruhy

  1. Vzdelávanie
  2. Veda a výskum
  3. Prax

Ďalšie informácie

Spoluorganizátormi konferencie sú:

  • Nitriansky samosprávny kraj
  • Mesto Nitra
  • Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
  • Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku
  • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD.Vybrané príspevky budú publikované v časopise Clinical Social Work and Health Care, ktorý je evidovaný v databáze Web of Science. Podmienky pre publikovanie v danom časopise sú uvedené na webovej stránke časopisu.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 21.9.2017.

Informáciu o podujatí vložil:
doc. Mgr. Martin Drlík, PhD. (mdrlik@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 21.08.2017 08:21

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie