Labor Socialis 2017

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 21.09.2017
Event location: Aula Magna Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1
Organizer: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Professional sponsor of event: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
Link to conference site: http://conferences.ukf.sk/index.php/labsoc/labsoc2017
Keywords: Social Work. Social Sciences. Helping professions. Social services. Social policy.
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS. Cieľom konferencií je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou druhého ročníka konferencie je „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“.

Topic circuits

  1. Vzdelávanie
  2. Veda a výskum
  3. Prax

Next information

Spoluorganizátormi konferencie sú:

  • Nitriansky samosprávny kraj
  • Mesto Nitra
  • Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
  • Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku
  • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD.Vybrané príspevky budú publikované v časopise Clinical Social Work and Health Care, ktorý je evidovaný v databáze Web of Science. Podmienky pre publikovanie v danom časopise sú uvedené na webovej stránke časopisu.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 21.9.2017.

Information about the event entered:
doc. Mgr. Martin Drlík, PhD. (mdrlik@ukf.sk)
Last update: 21.08.2017 08:21

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event