Kvalita a spoľahlivosť technických systémov

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 24.05.2016 - 25.05.2016
Miesto podujatia: Agroinštitút, Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
Usporiadateľ: Katedra kvality a strojárskych technológií SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://old.tf.uniag.sk/conferences/2016/start.html
Kľúčové slová:
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Tématické okruhy

  1. kvalita produkcie
  2. materiálové a technologické aspekty formovania spoľahlivosti  technických systémov
  3. údržba a diagnostika technických systémov
  4. firemná prezentácia

Ďalšie informácie

Konferenciu organizuje Katedra kvality a strojárskych technológií SPU v Nitre pod záštitou dekana Technickej fakulty SPU v Nitre, prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., ako sprievodnú akciu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016 v Nitre

Posledná aktualizácia: 04.05.2016 19:15

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie