Quality and reliability of technical systems

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 24.05.2016 - 25.05.2016
Event location: Agroinštitút, Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
Organizer: Katedra kvality a strojárskych technológií SPU v Nitre
Professional sponsor of event: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.
Link to conference site: http://old.tf.uniag.sk/conferences/2016/start.html
Keywords:
Working languages: English
Czech
Slovak

Topic circuits

  1. kvalita produkcie
  2. materiálové a technologické aspekty formovania spoľahlivosti  technických systémov
  3. údržba a diagnostika technických systémov
  4. firemná prezentácia

Next information

Konferenciu organizuje Katedra kvality a strojárskych technológií SPU v Nitre pod záštitou dekana Technickej fakulty SPU v Nitre, prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., ako sprievodnú akciu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016 v Nitre

Last update: 04.05.2016 19:15

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event