KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2023, VII. ročník - ,,Ochrana vlastníckeho práva normami trestného práva“

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.06.2023 - 22.06.2023
Miesto podujatia: GOLDEN ROYAL Boutique Hotel & SPA v Košiciach
Usporiadateľ: Katedra trestného práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Konané pod záštitou: Katedra trestného práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Odkaz na stránku konferencie: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2023/03/kdtp.pdf
Kľúčové slová: vlastnícke právo trestnoprávne normy
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA organizovaná Katedrou trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa plynutím času stala tradičnou konferenciou majúcou svoje stále miesto v kalendári vedeckých podujatí.

Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu voblasti viažucej sa kochrane vlastníckeho práva prostredníctvom trestnoprávnych noriem a súvisiacich vedných disciplín.

Tématické okruhy

Ústredná téma: ,,Ochrana vlastníckeho práva normami trestného práva“.

Ďalšie informácie

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Príspevok bude potrebné zaslať v šablóne najneskôr do 30.6.2023 na e-mailovú adresu martin.strkolec@upjs.sk. Neskôr zaslané príspevky nebudú publikované.

Viac info na https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2023/03/kdtp.pdf

KONTAKT

martin.strkolec@upjs.sk.

Posledná aktualizácia: 26.05.2023 19:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie