KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2023, VII. ročník - ,,Ochrana vlastníckeho práva normami trestného práva“

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 21.06.2023 - 22.06.2023
Event location: GOLDEN ROYAL Boutique Hotel & SPA v Košiciach
Organizer: Katedra trestného práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Professional sponsor of event: prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Held under the auspices of: Katedra trestného práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Link to conference site: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2023/03/kdtp.pdf
Keywords: vlastnícke právo trestnoprávne normy
Working languages: English
Slovak

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA organizovaná Katedrou trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach sa plynutím času stala tradičnou konferenciou majúcou svoje stále miesto v kalendári vedeckých podujatí.

Vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu voblasti viažucej sa kochrane vlastníckeho práva prostredníctvom trestnoprávnych noriem a súvisiacich vedných disciplín.

Topic circuits

Ústredná téma: ,,Ochrana vlastníckeho práva normami trestného práva“.

Next information

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Príspevok bude potrebné zaslať v šablóne najneskôr do 30.6.2023 na e-mailovú adresu martin.strkolec@upjs.sk. Neskôr zaslané príspevky nebudú publikované.

Viac info na https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2023/03/kdtp.pdf

KONTAKT

martin.strkolec@upjs.sk.

Last update: 26.05.2023 19:18

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event