Konzultácie k prijímacím pohovorom Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Forma podujatia: Prednášky
Termín konania: 16.04.2016
Miesto podujatia: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fpvmv.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-pre-akademicky-rok-2016-2017/konzultacie-k-prijimacim-pohovorom.html
Kľúčové slová: prijimacie pohovory konzultácie Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Uchádzači o štúdium majú možnosť získať základné informácie o obsahovej náplni jednotlivých čiastkových predmetov v rámci prijímacích pohovorov. Študenti majú možnosť prediskutovať s kompetentnými pedagógmi v rámci jednotlivých predmetov okruhy tém, ktoré sú súčasťou prijímacieho pohovoru.

Tématické okruhy

Konzultácie zabezpečujú jednotlivé katedry FPVaMV. Týkajú sa obsahu všeobecnovedomostného testu (politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, ekonómia,  dejiny, geografia, právo, kulturológia) a testov z cudzích jazykov.

Ďalšie informácie

Konzultácie sa konajú v termínoch:

15. - 16. a 22. - 23. apríla 2016

Informáciu o podujatí vložil:
Lívia Kubičinová, (livia.kubicinova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 16.02.2016 10:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie