Consultations to interviews

Type of event: Lectures
Event dates: 16.04.2016
Event location: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Organizer: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Professional sponsor of event: doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.
Link to conference site: http://www.fpvmv.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-pre-akademicky-rok-2016-2017/konzultacie-k-prijimacim-pohovorom.html
Keywords: job interviews consultations Faculty of Political Sciences and International Relations UMB
Working languages: Slovak

The main objective

Uchádzači o štúdium majú možnosť získať základné informácie o obsahovej náplni jednotlivých čiastkových predmetov v rámci prijímacích pohovorov. Študenti majú možnosť prediskutovať s kompetentnými pedagógmi v rámci jednotlivých predmetov okruhy tém, ktoré sú súčasťou prijímacieho pohovoru.

Topic circuits

Konzultácie zabezpečujú jednotlivé katedry FPVaMV. Týkajú sa obsahu všeobecnovedomostného testu (politológia, medzinárodné vzťahy, sociológia, ekonómia,  dejiny, geografia, právo, kulturológia) a testov z cudzích jazykov.

Next information

Konzultácie sa konajú v termínoch:

15. - 16. a 22. - 23. apríla 2016

Information about the event entered:
Lívia Kubičinová, (livia.kubicinova@umb.sk)
Last update: 16.02.2016 10:34

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event