Juvenilia Paedagogica 2023 - Konferencia doktorandov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 10.02.2023
Miesto podujatia: priestory Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave & ONLINE v prostredí MS Teams
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Odborný gestor podujatia: Vedeckí garanti konferencie
Konané pod záštitou: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: http://fpv.ucm.sk/sk/paedagogica2023
Kľúčové slová: výchova a vzdelávanie pedagogika
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác, ako aj poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Tématické okruhy

V tomto ročníku opäť ponúkame možnosť vystúpiť doktorandom rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Ďalšie informácie

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia pozvaných odborníkov zamerané na oblasť rezonujúcu v akademických kruhoch Otvorená veda o výchove a vzdelávaní.

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD. prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD.
prof. PhDr. Rastislav NEMEC, PhD.
doc. PaedDr. Naďa BIZOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD. doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD.
doc. PaedDr. Ľubica PREDANOCYOVÁ, PhD. doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Konferenčný poplatok a realizácia platby:
Aktívny účastník (prezenčne): 20 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka, obed, občerstvenie)

Aktívny účastník (online):15 € (organizačné náklady, náklady spojené srecenzovaním a vydaním zborníka)

Pasívny účastník (prezenčne aj online): 10 € (organizačné náklady, náklady spojené srecenzovaním a vydaním zborníka)

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e-mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty.

V prípade otázok kontaktujte organizátorov na mailovej adrese: konferenciadoktorandovkps@gmail.com.

Posledná aktualizácia: 27.01.2023 18:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie