Juvenilia Paedagogica 2023 - Konferencia doktorandov

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 10.02.2023
Event location: priestory Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave & ONLINE v prostredí MS Teams
Organizer: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Professional sponsor of event: Vedeckí garanti konferencie
Held under the auspices of: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Link to conference site: http://fpv.ucm.sk/sk/paedagogica2023
Keywords: výchova a vzdelávanie pedagogika
Working languages: English
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je oboznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami dizertačných prác, ako aj poskytnúť kvalifikovanú spätnú väzbu doktorandom k ich výskumu.

Topic circuits

V tomto ročníku opäť ponúkame možnosť vystúpiť doktorandom rozmanitých univerzít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorých dizertačné práce sa dotýkajú problémov výchovy a vzdelávania.

Next information

Súčasťou konferencie budú dve plenárne vystúpenia pozvaných odborníkov zamerané na oblasť rezonujúcu v akademických kruhoch Otvorená veda o výchove a vzdelávaní.

Vedeckí garanti konferencie

prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD. prof. PhDr. Viktor LECHTA, PhD.
prof. PhDr. Rastislav NEMEC, PhD.
doc. PaedDr. Naďa BIZOVÁ, PhD.

doc. Mgr. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD. doc. PaedDr. Martin DOJČÁR, PhD.
doc. PaedDr. Ľubica PREDANOCYOVÁ, PhD. doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Konferenčný poplatok a realizácia platby:
Aktívny účastník (prezenčne): 20 € (organizačné náklady, náklady spojené s recenzovaním a vydaním zborníka, obed, občerstvenie)

Aktívny účastník (online):15 € (organizačné náklady, náklady spojené srecenzovaním a vydaním zborníka)

Pasívny účastník (prezenčne aj online): 10 € (organizačné náklady, náklady spojené srecenzovaním a vydaním zborníka)

Podrobný program bude zaslaný pred konaním konferencie na Vašu e-mailovú adresu, zároveň bude zverejnený na webovej stránke Pedagogickej fakulty.

V prípade otázok kontaktujte organizátorov na mailovej adrese: konferenciadoktorandovkps@gmail.com.

Last update: 27.01.2023 18:18

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event