INAIR 2019

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v zahraničí mimo ČR)
Termín konania: 12.11.2019 - 13.11.2019
Miesto podujatia: Budapešť, Maďarsko
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.inair.uniza.sk
Kľúčové slová: letecká doprava lietadlo letiská bezpečnosť
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

8. ročník medzinárodnej leteckej konferencie INAIR 2019 – predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

8th International Conference on Air Transport - INAIR 2019 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

Tématické okruhy

-

Ďalšie informácie

Kontakt:                                                        Mgr. Juliana Blašková

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

       +421 918 918 293                                    

mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

                                                                      

www.inair.uniza.sk

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.01.2019 15:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie