INAIR 2019

Type of event: Conference › International (foreign outside ČR)
Event dates: 12.11.2019 - 13.11.2019
Event location: Budapešť, Maďarsko
Organizer: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy
Professional sponsor of event: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Link to conference site: http://www.inair.uniza.sk
Keywords: Air Transport Aircraft Airports Safety
Working languages: English

The main objective

8. ročník medzinárodnej leteckej konferencie INAIR 2019 – predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

8th International Conference on Air Transport - INAIR 2019 represents a forum in which industry and academia meet to exchange their ideas, to share best practices and to set up common challenges. The interaction between researchers and industry representatives is significant in order to come up with innovative solutions for the challenges of the future in air transport.

Topic circuits

-

Next information

Kontakt:                                                        Mgr. Juliana Blašková

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

       +421 918 918 293                                    

mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

                                                                      

www.inair.uniza.sk

Information about the event entered:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Last update: 18.01.2019 15:18

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event