HYGIENA ALIMENTORUM XLI - Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.11.2021 - 23.11.2021
Miesto podujatia: Hotel Patria **** Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Usporiadateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín
Odborný gestor podujatia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín
Konané pod záštitou: Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Odkaz na stránku konferencie: https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/?page_id=494&lang=sk_SK#
Kľúčové slová: kvalita a zdravotná bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Organizátor a spoluorganizátori konferencie si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM s témou „Nové trendy zvyšovania kvality a zdravotnej bezpečnosti mäsa a mäsových výrobkov“, ktorý sa uskutoční v novom termíne 21. – 23. novembra 2021 v Hoteli Patria **** Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách.

Súčasťou konferencie bude  aj „Súťaž o najlepší vybraný trvanlivý mäsový výrobok konferencie“.

Ďalšie informácie

Organizátori

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KATEDRA HYGIENY A TECHNOLÓGIE POTRAVÍN
ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE VEDECKÚ A TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU S EFSA
SLOVENSKÝ ZVÄZ SPRACOVATEĽOV MÄSA
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POĽNOHOSPODÁRSKE, LESNÍCKE, POTRAVINÁRSKE A VETERINÁRSKE VEDY PRI SAV V BRATISLAVE

Ďalšie informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii budú k dispozícií priebežne na web stránke konferencie https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/?page_id=494&lang=sk_SK#

Posledná aktualizácia: 03.05.2021 17:08

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie