Európska únia a Východné partnerstvo

Forma podujatia: Prednášky
Termín konania: 07.11.2022
Miesto podujatia: budova Pedagogickej fakulty UKF na Dražovskej 4 v miestnosti D2
Usporiadateľ: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Odborný gestor podujatia: PhDr. Jan Marian
Konané pod záštitou: Veľvyslanectva ČR v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/images/Kalendar/2022_Kalendar/TVaT2022_7.png
Kľúčové slová: Európska únia východné partnerstvo
Rokovací jazyk: Český

Hlavný cieľ

Veľvyslanectvo ČR v Bratislave Vás pozýva na prednášku splnomocnenca pre východné partnerstvo Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky PhDr. Jana Mariana na tému "Európska únia a východné partnerstvo".

Ďalšie informácie

Podujatie sa uskutoční vrámci Týždňa vedy a techniky 2022. 

Posledná aktualizácia: 11.10.2022 09:10

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie