Európska únia a Východné partnerstvo

Type of event: Lectures
Event dates: 07.11.2022
Event location: budova Pedagogickej fakulty UKF na Dražovskej 4 v miestnosti D2
Organizer: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Professional sponsor of event: PhDr. Jan Marian
Held under the auspices of: Veľvyslanectva ČR v Bratislave
Link to conference site: https://www.ukf.sk/images/Kalendar/2022_Kalendar/TVaT2022_7.png
Keywords: Európska únia východné partnerstvo
Working languages: Czech

The main objective

Veľvyslanectvo ČR v Bratislave Vás pozýva na prednášku splnomocnenca pre východné partnerstvo Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky PhDr. Jana Mariana na tému "Európska únia a východné partnerstvo".

Next information

Podujatie sa uskutoční vrámci Týždňa vedy a techniky 2022. 

Last update: 11.10.2022 09:10

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event