Etické poradenstvo a profesionálna prax

Forma podujatia: Workshop › Domáci (v SR)
Termín konania: 06.06.2012
Miesto podujatia: Banská Bystrica
Usporiadateľ: Fakulta humanitných vied
Odborný gestor podujatia: Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=911
Kľúčové slová: etické poradenstvo profesionálna prax inštitucionalizácia kvalitatívne riadenie
Rokovací jazyk: Slovenský
Poľský

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom podujatia sú výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností z poradenskej teórie a praxe, predovšetkým etického poradenstva, prezentácia a diskusia o ťažiskových problémoch, aktuálnych trendoch, dosiahnutých výsledkoch a návrhoch v etickom poradenstve na domácej, ale aj zahraničnej pôde, prezentácia možností implementácie etického poradenstva v súvislosti s manažérstvom kvality; normami ISO (predovšetkým normy ISO 26 000 o spoločenskej zodpovednosti).

Tématické okruhy

Analýza súčasného stavu Výber čiastkových tém Návrhy inovačných prvkov a zmeny praxe etického poradenstva

Ďalšie informácie

Poslaním organizovaného vedeckého podujatia je zrealizovať odborný diskurz k téme etického poradenstva. Zaslanie záväznej prihlášky s abstraktom je do 6.5.2012. Poplatok pre aktívnych účastníkov workshopu je 50 €, pre pasívnych účastníkov 20 €.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 11.04.2012 09:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie