Ethical consultancy and professional practise

Type of event: Workshop › Home (in SR)
Event dates: 06.06.2012
Event location: Banská Bystrica
Organizer: Fakulta humanitných vied
Professional sponsor of event: Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Link to conference site: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=911
Keywords: ethical consultancy professional practise institutionalization quality management
Working languages: Slovak
Polish

The main objective

Hlavným cieľom podujatia sú výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností z poradenskej teórie a praxe, predovšetkým etického poradenstva, prezentácia a diskusia o ťažiskových problémoch, aktuálnych trendoch, dosiahnutých výsledkoch a návrhoch v etickom poradenstve na domácej, ale aj zahraničnej pôde, prezentácia možností implementácie etického poradenstva v súvislosti s manažérstvom kvality; normami ISO (predovšetkým normy ISO 26 000 o spoločenskej zodpovednosti).

Topic circuits

Analýza súčasného stavu Výber čiastkových tém Návrhy inovačných prvkov a zmeny praxe etického poradenstva

Next information

Poslaním organizovaného vedeckého podujatia je zrealizovať odborný diskurz k téme etického poradenstva. Zaslanie záväznej prihlášky s abstraktom je do 6.5.2012. Poplatok pre aktívnych účastníkov workshopu je 50 €, pre pasívnych účastníkov 20 €.

Information about the event entered:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Last update: 11.04.2012 09:17

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event