Dnešné Trendy Inovácií 2012

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v zahraničí mimo ČR)
Termín konania: 28.05.2012 - 29.05.2012
Miesto podujatia: Łomża, Poľsko
Usporiadateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom a Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Łomży
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.dti.sk/konferencia2012
Kľúčové slová: e-learning IT informačné technológie virtuálne laboratóriá online kurzy manažment vzdelávania znalostný manažment
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop - Dnešné Trendy Inovácií 2012 - bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií  vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti v SR a zahraničí. Na konferencii sa zúčastnia odborníci z domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem.

Tématické okruhy

- moderné e-learningové technológie a informačné systémy
- prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií- manažment vzdelávania, znalostný manažment, učiaca sa organizácia
- internetové školy a online kurzy
- elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky
- moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi
- virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku
- mobilná komunikácia a informačné technológie orientované na automotive

Ďalšie informácie

Termíny
do 31. 3. 2012
- poslať záväznú prihlášku a abstrakt v anglickom jazyku (elektronicky)
do 30. 4. 2012
- poslať príspevok a uhradiť poplatky (viď www.dti.sk/konferencia2012)

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Posledná aktualizácia: 21.03.2012 10:45

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie