Present Day Trends of Innovations 2012

Type of event: Conference › International (foreign outside ČR)
Event dates: 28.05.2012 - 29.05.2012
Event location: Łomża, Poľsko
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom a Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Łomży
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Link to conference site: http://www.dti.sk/konferencia2012
Keywords: e-learning IT information technologies virtual laboratories online courses education management knowledge management
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop - Dnešné Trendy Inovácií 2012 - bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií  vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti v SR a zahraničí. Na konferencii sa zúčastnia odborníci z domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem.

Topic circuits

- moderné e-learningové technológie a informačné systémy
- prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií- manažment vzdelávania, znalostný manažment, učiaca sa organizácia
- internetové školy a online kurzy
- elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky
- moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi
- virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku
- mobilná komunikácia a informačné technológie orientované na automotive

Next information

Termíny
do 31. 3. 2012
- poslať záväznú prihlášku a abstrakt v anglickom jazyku (elektronicky)
do 30. 4. 2012
- poslať príspevok a uhradiť poplatky (viď www.dti.sk/konferencia2012)

Information about the event entered:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Last update: 21.03.2012 10:45

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event