Dnešné Trendy Inovácií 2010

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 03.06.2010 - 04.06.2010
Miesto podujatia: Trenčín
Usporiadateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.dti.sk/konferencia2010
Kľúčové slová: konferencia DTI inovácie trendy e-learning informačné technológie vzdelávanie
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia - Dnešné Trendy Inovácií 2010 - bude prvým stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov najmodernejších technológií vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti v SR a zahraničí. Očakávaná je účasť nielen odborníkov z univerzít a výskumných ústavov, ale aj z domácich a zahraničných firiem.

Tématické okruhy

* moderné e-learningové technológie a informačné systémy * manažment vzdelávania * internetové školy a internetové kurzy * elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky * moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi * virtuálne laboratóriá a experiment na diaľku * prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť týchto technológií a aplikácií * informačné technológie orientované na automotive

Ďalšie informácie

Cieľové skupiny: odborníci z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania, teda predstavitelia vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním, ako aj odborníci

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. M. Vojteková (konferencia2010@dti.sk)
Posledná aktualizácia: 16.04.2010 15:56

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie