Dnešné Trendy Inovácií 2010

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 03.06.2010 - 04.06.2010
Event location: Trenčín
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Link to conference site: http://www.dti.sk/konferencia2010
Keywords: konferencia DTI inovácie trendy e-learning informačné technológie vzdelávanie
Working languages:

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia - Dnešné Trendy Inovácií 2010 - bude prvým stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov najmodernejších technológií vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti v SR a zahraničí. Očakávaná je účasť nielen odborníkov z univerzít a výskumných ústavov, ale aj z domácich a zahraničných firiem.

Topic circuits

* moderné e-learningové technológie a informačné systémy * manažment vzdelávania * internetové školy a internetové kurzy * elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky * moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi * virtuálne laboratóriá a experiment na diaľku * prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť týchto technológií a aplikácií * informačné technológie orientované na automotive

Next information

Cieľové skupiny: odborníci z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania, teda predstavitelia vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním, ako aj odborníci

Information about the event entered:
Ing. M. Vojteková (konferencia2010@dti.sk)
Last update: 16.04.2010 15:56

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event