Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Forma podujatia:
Termín konania: 09.05.2013
Miesto podujatia: Univerzitná knižnica UMB, Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51, 1. poschodie
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Odborný gestor podujatia: Mgr. Eva Hollá
Odkaz na stránku konferencie: http://www.library.umb.sk
Kľúčové slová: Deň Európy EDC UK UMB EU Bookshop
Rokovací jazyk: Slovenský
Anglický

Hlavný cieľ

Podujatie pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra UK UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop. Európske dokumentačné centrum UK UMB sa v rámci podujatia zapojí do celoslovenskej akcie Žlté ruže 2013

Tématické okruhy

Deň Európy, EDC UK UMB, EU Bookshop

Ďalšie informácie

Podujatie pripravilo Európske dokumentačné centrum UK UMB

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 17.04.2013 08:20

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie