Europe Day with European Documentation Centre of the University Library MBU

Type of event:
Event dates: 09.05.2013
Event location: Univerzitná knižnica UMB, Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum, Tajovského 51, 1. poschodie
Organizer: Univerzitná knižnica
Professional sponsor of event: Mgr. Eva Hollá
Link to conference site: http://www.library.umb.sk
Keywords: Europe Day
Working languages: Slovak
English

The main objective

Podujatie pri príležitosti Dňa Európy zamerané na propagáciu činnosti Európskeho dokumentačného centra UK UMB a siete EuropeDirect, spojené s prezentáciou publikácií elektronického kníhkupectva EU Bookshop. Európske dokumentačné centrum UK UMB sa v rámci podujatia zapojí do celoslovenskej akcie Žlté ruže 2013

Topic circuits

Deň Európy, EDC UK UMB, EU Bookshop

Next information

Podujatie pripravilo Európske dokumentačné centrum UK UMB

Information about the event entered:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Last update: 17.04.2013 08:20

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event