Daňové právo a nové javy v ekonomike

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 05.06.2023 - 06.06.2023
Miesto podujatia: priestory Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Usporiadateľ: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Konané pod záštitou: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odkaz na stránku konferencie: http://dnidanovehoprava.pravo.upjs.sk
Kľúčové slová: digitalizácia daňového práva virtuálne meny vrámci zdieľanej ekonomiky
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

 Konferencia je súčasťou podujatia „V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA".

Tématické okruhy

Konferencia bude zameraná na aktuálne výzvy, ktorým daňové právo čelí, či už z pohľadu postupujúcej digitalizácie, zvyšujúcej sa intenzity používania virtuálnych mien a rozvíjajúcich sa aktivít v rámci zdieľanej ekonomiky, alebo iných celospoločenských výziev, akými sú napr. dopady ustupujúcej pandémie COVID-19, opatrení prijímaných na kompenzáciu enormného nárastu cien energií či ochrany životného prostredia v podobe domácich i celoeurópskych projektov.

Ďalšie informácie

Dôležité termíny:

1. Registrácia účastníkov (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov: najneskôr do 05.05.2023

2. Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 01.06.2023

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov: najneskôr do 31.07.2023

Príspevky je potrebné odovzdávať výlučne vo formáte podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.
Rozsah príspevku: 10 – 15 normostrán.
Text článku je potrebné odovzdať najneskôr do 31. 7. 2023.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky je nutné odoslať v stanovenom termíne na e-mailovú adresu filip.balazi@student.upjs.sk

KONTAKT
JUDr. Anna Vartašová, PhD.
anna.romanova@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 26.05.2023 18:52

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie