Daňové právo a nové javy v ekonomike

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 05.06.2023 - 06.06.2023
Event location: priestory Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Organizer: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Professional sponsor of event: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Held under the auspices of: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Link to conference site: http://dnidanovehoprava.pravo.upjs.sk
Keywords: digitalizácia daňového práva virtuálne meny vrámci zdieľanej ekonomiky
Working languages: Czech
Slovak

The main objective

 Konferencia je súčasťou podujatia „V. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA".

Topic circuits

Konferencia bude zameraná na aktuálne výzvy, ktorým daňové právo čelí, či už z pohľadu postupujúcej digitalizácie, zvyšujúcej sa intenzity používania virtuálnych mien a rozvíjajúcich sa aktivít v rámci zdieľanej ekonomiky, alebo iných celospoločenských výziev, akými sú napr. dopady ustupujúcej pandémie COVID-19, opatrení prijímaných na kompenzáciu enormného nárastu cien energií či ochrany životného prostredia v podobe domácich i celoeurópskych projektov.

Next information

Dôležité termíny:

1. Registrácia účastníkov (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov: najneskôr do 05.05.2023

2. Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 01.06.2023

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov: najneskôr do 31.07.2023

Príspevky je potrebné odovzdávať výlučne vo formáte podľa priloženého vzoru a dodržať tam uvedené pokyny.
Rozsah príspevku: 10 – 15 normostrán.
Text článku je potrebné odovzdať najneskôr do 31. 7. 2023.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý nebude rešpektovať stanovené pokyny alebo nebude súvisieť s témou konferencie, ako aj príspevky zaslané po stanovenom termíne.

Zasielanie príspevkov: príspevky je nutné odoslať v stanovenom termíne na e-mailovú adresu filip.balazi@student.upjs.sk

KONTAKT
JUDr. Anna Vartašová, PhD.
anna.romanova@upjs.sk

Last update: 26.05.2023 18:52

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event