Autori, diela, kontexty 1822 – 2022

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 05.05.2022 - 06.05.2022
Miesto podujatia: Filozofická fakulta UK v Bratislave (Gondova ulica č. 2) v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK (G236).
Usporiadateľ: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Konané pod záštitou: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie:
Kľúčové slová: slovenská literatúra a kultúra
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Vedecká konferencia sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Francisciho (1822 – 1905), Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), Janka Kráľa (1822 – 1876) a Jána Palárika (1822 – 1870) a 150. výročia úmrtia Andreja Sládkoviča (1820 – 1872).

Zámerom konferencie je reflektovať procesy formovania a podoby slovenskej literatúry, kultúry a spoločnosti od tridsiatych do konca sedemdesiatych rokov 19. storočia.

Tématické okruhy

Uvítame príspevky zamerané na aktuálny literárnovedný výskum tvorby uvedených autorov, na historické súvislosti ich pôsobenia ako aj na reflexiu ich tvorby v iných druhoch umenia a v školskej praxi.

 

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o účasť na konferencii Vás prosíme poslať vyplnenú prihlášku (v prílohe) do 31. októbra 2021 na adresu marta.fulopova@uniba.sk.

Prijatie príspevku Vám oznámime do 15. novembra 2021. Maximálna dĺžka trvania konferenčného príspevku: 15 minút. Príspevky budú publikované po úspešnom recenznom konaní.

Organizačný výbor konferencie:
Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Mgr. Dana Hučková, CSc. Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

Posledná aktualizácia: 07.09.2021 19:22

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie