Autori, diela, kontexty 1822 – 2022

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 05.05.2022 - 06.05.2022
Event location: Filozofická fakulta UK v Bratislave (Gondova ulica č. 2) v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK (G236).
Organizer: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Professional sponsor of event: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Held under the auspices of: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Link to conference site:
Keywords: slovenská literatúra a kultúra
Working languages​​: Slovak

The main objective

Vedecká konferencia sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Francisciho (1822 – 1905), Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), Janka Kráľa (1822 – 1876) a Jána Palárika (1822 – 1870) a 150. výročia úmrtia Andreja Sládkoviča (1820 – 1872).

Zámerom konferencie je reflektovať procesy formovania a podoby slovenskej literatúry, kultúry a spoločnosti od tridsiatych do konca sedemdesiatych rokov 19. storočia.

Topic circuits

Uvítame príspevky zamerané na aktuálny literárnovedný výskum tvorby uvedených autorov, na historické súvislosti ich pôsobenia ako aj na reflexiu ich tvorby v iných druhoch umenia a v školskej praxi.

 

Next information

V prípade záujmu o účasť na konferencii Vás prosíme poslať vyplnenú prihlášku (v prílohe) do 31. októbra 2021 na adresu marta.fulopova@uniba.sk.

Prijatie príspevku Vám oznámime do 15. novembra 2021. Maximálna dĺžka trvania konferenčného príspevku: 15 minút. Príspevky budú publikované po úspešnom recenznom konaní.

Organizačný výbor konferencie:
Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Mgr. Dana Hučková, CSc. Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

Last update: 07.09.2021 19:22

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event