ATIP – ADVANCED TRAINING IN PHARMACY CARE

Forma podujatia: Seminár
Termín konania: 20.04.2023 - 21.04.2023
Miesto podujatia: Multimediálna miestnosť Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 1O
Usporiadateľ: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. a Slovenským spolkom študentov farmácie
Odborný gestor podujatia: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Konané pod záštitou: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Odkaz na stránku konferencie: https://www.fpharm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/farmaceuticka-fakulta-univerzity-komenskeho-v-bratislave/article/atip-advanced-training-in-pharmacy-care-2/
Kľúčové slová: bolesť chrbta diagnostika farmakoterapia
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

8. ročník vzdelávacieho projektu ATIP - 2-dňový prezenčný tréningový seminár.

 

Tématické okruhy

Témou 8. ročníka projektu ATIP je „Bolesť chrbta a jej riešenie v lekárni“

  • bolesť chrbta a úloha lekárnika
  • bolesť chrbta – charakteristiky a diagnostika
  • bolesť chrbta – farmakoterapia
  • mechanizmus účinku liekov v liečbe bolesti chrbta

 

Ďalšie informácie

  • 20.4.2023 (štvrtok) o 12.30 – 16.30 hod. v MMM FaF UK, Odbojárov 10.  

Seminár spojený s moderovanou diskusiou.

  • 21.4.2022 (piatok) o 8.45 – 15.30 hod. v učebniach FaF UK, Kalinčiakova 8.

Workshopy „Dispenzačný trenažér“, „Škola ruky“, „Komunikačné a prezentačné zručnosti“.

Viac info na https://www.fpharm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/farmaceuticka-fakulta-univerzity-komenskeho-v-bratislave/article/atip-advanced-training-in-pharmacy-care-2/

Posledná aktualizácia: 03.04.2023 18:41

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie