ATIP – ADVANCED TRAINING IN PHARMACY CARE

Type of event: Seminar
Event dates: 20.04.2023 - 21.04.2023
Event location: Multimediálna miestnosť Farmaceutickej fakulty UK, Odbojárov 1O
Organizer: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wörwag Pharma Slovensko s.r.o. a Slovenským spolkom študentov farmácie
Professional sponsor of event: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Held under the auspices of: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Link to conference site: https://www.fpharm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/farmaceuticka-fakulta-univerzity-komenskeho-v-bratislave/article/atip-advanced-training-in-pharmacy-care-2/
Keywords: bolesť chrbta diagnostika farmakoterapia
Working languages: Czech
Slovak

The main objective

8. ročník vzdelávacieho projektu ATIP - 2-dňový prezenčný tréningový seminár.

 

Topic circuits

Témou 8. ročníka projektu ATIP je „Bolesť chrbta a jej riešenie v lekárni“

  • bolesť chrbta a úloha lekárnika
  • bolesť chrbta – charakteristiky a diagnostika
  • bolesť chrbta – farmakoterapia
  • mechanizmus účinku liekov v liečbe bolesti chrbta

 

Next information

  • 20.4.2023 (štvrtok) o 12.30 – 16.30 hod. v MMM FaF UK, Odbojárov 10.  

Seminár spojený s moderovanou diskusiou.

  • 21.4.2022 (piatok) o 8.45 – 15.30 hod. v učebniach FaF UK, Kalinčiakova 8.

Workshopy „Dispenzačný trenažér“, „Škola ruky“, „Komunikačné a prezentačné zručnosti“.

Viac info na https://www.fpharm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/farmaceuticka-fakulta-univerzity-komenskeho-v-bratislave/article/atip-advanced-training-in-pharmacy-care-2/

Last update: 03.04.2023 18:41

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event