ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV AKO ÚČINNÝ SYSTÉM OCHRANY SPOTREBITEĽOV NA SLOVENSKU

Forma podujatia: Sympózium › Domáce
Termín konania: 16.02.2023 - 17.02.2023
Miesto podujatia: Gréckokatolícka teologická fakulta, ul. Biskupa Gojdiča , Prešov
Usporiadateľ: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Odborný gestor podujatia: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Konané pod záštitou: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Odkaz na stránku konferencie: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/41724/
Kľúčové slová: alternatívne riešenie sporov
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom sympózia je najmä:

-  posilniť sieť všetkých relevantných hráčov z oblasti ADR na Slovensku a vytvoriť platformu pre výmenu názorov a skúseností v špecifickej oblasti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku
-  zmapovať využívanie a efektivitu možných spôsobov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku
-  zlepšiť kvalitu existujúceho systému alternatívneho riešenia sporov na Slovensku a profesionálne rozvíjať existujúce subjekty alternatívneho riešenia sporov

Tématické okruhy

Čomu sa budeme venovať?

Budeme skúmať

  • súčasný legislatívny rámec alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
  • efektívnosť využívania tohto inštitútu širokou verejnosťou a odborníkmi
  • faktory, ktoré sú príčinou jeho využívania/nevyužívania pre domáce a/alebo cezhraničné prípady,
  • prípadný aplikačný potenciál do budúcnosti v kontexte

Ďalšie informácie

Účasť na sympóziu je bezplatná. Organizátori účastníkom sympózia zabezpečia ubytovanie, spoločný obed, večeru a občerstvenie počas konania sympózia.

Posledná aktualizácia: 15.02.2023 11:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie