ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV AKO ÚČINNÝ SYSTÉM OCHRANY SPOTREBITEĽOV NA SLOVENSKU

Type of event: Symposium › Home
Event dates: 16.02.2023 - 17.02.2023
Event location: Gréckokatolícka teologická fakulta, ul. Biskupa Gojdiča , Prešov
Organizer: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Professional sponsor of event: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Held under the auspices of: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Link to conference site: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/41724/
Keywords: alternatívne riešenie sporov
Working languages: Slovak

The main objective

Cieľom sympózia je najmä:

-  posilniť sieť všetkých relevantných hráčov z oblasti ADR na Slovensku a vytvoriť platformu pre výmenu názorov a skúseností v špecifickej oblasti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku
-  zmapovať využívanie a efektivitu možných spôsobov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na Slovensku
-  zlepšiť kvalitu existujúceho systému alternatívneho riešenia sporov na Slovensku a profesionálne rozvíjať existujúce subjekty alternatívneho riešenia sporov

Topic circuits

Čomu sa budeme venovať?

Budeme skúmať

  • súčasný legislatívny rámec alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
  • efektívnosť využívania tohto inštitútu širokou verejnosťou a odborníkmi
  • faktory, ktoré sú príčinou jeho využívania/nevyužívania pre domáce a/alebo cezhraničné prípady,
  • prípadný aplikačný potenciál do budúcnosti v kontexte

Next information

Účasť na sympóziu je bezplatná. Organizátori účastníkom sympózia zabezpečia ubytovanie, spoločný obed, večeru a občerstvenie počas konania sympózia.

Last update: 15.02.2023 11:34

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event