AIESA 2022

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 24.11.2022 - 25.11.2022
Miesto podujatia: Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Usporiadateľ: Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD., predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku
Konané pod záštitou: dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/aiesa/aiesa_2022/pozvánka_aiesa_2022.pdf
Kľúčové slová: aplikovaná informatika účtovníctvo a audítorstvo štatistika ekonometria
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

20. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“.

Cieľom konferencje je prezentácia, diskusia a výmena nových vedeckých poznatkov z oblasti aplikovanej informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, matematiky a aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu.

Tématické okruhy

1. sekcia: Informačné technológie a informačné systémy

2. sekcia: Aktuálne trendy vývoja teórie a praxe účtovníctva a audítorstva

3. sekcia: Aplikácia štatistických a aktuárskych vied v sociálno-ekonomickej oblasti

4. sekcia: Aplikácia modelov a metód operačného výskumu a ekonometrie v ekonomickom rozhodovaní

Ďalšie informácie

Príspevky účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku na webových stránkach konferencie a v zborníku abstraktov v anglickom jazyku.

Organizačný sekretariát:

Eva Čerteková
tel.: +421 2 6729 5723 e-mail: eva.certekova@euba.sk

Viac info na https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/aiesa/aiesa_2022/pozvánka_aiesa_2022.pdf

Posledná aktualizácia: 11.10.2022 10:06

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie