8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON “MARKETING MANAGEMENT, TRADE, FINANCIAL AND SOCIAL ASPECTS OF BUSINESS”

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.09.2023 - 22.09.2023
Miesto podujatia: KOŠICE
Usporiadateľ: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Konané pod záštitou: rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., a dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://mts-conference.euke.sk
Kľúčové slová: sociálne aspekty podnikania digitálna bezpečnosť strieborná ekonomika trvalo udržateľný rozvoj
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia MTS 2023 vytvára platformu pre výmenu poznatkov, nápadov, zistení, výsledkov výskumu a diskusiu o aktuálnych výzvach a perspektívach spoločenského, hospodárskeho a obchodného rozvoja.
 

Tématické okruhy

SEKCIE KONFERENCIE

 • SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA
  • Sociálny kapitál, sociálne podnikanie a sociálne zodpovedné podnikanie
  • Inkluzivita sociálneho podnikania mladých, žien a seniorov
  • Meniace sa sociodemografické charakteristiky trhu práce a sociálno-politické aspekty pandémie
 • NOVÉ VÝZVY EKONOMIKY A ROZVOJ PODNIKANIA
  • Digitálna bezpečnosť a hybridné hrozby
  • Strieborná ekonomika
  • Medzinárodné aspekty ekonomických a sociálnych nerovností a spoločenského blaha
  • Trvalo udržateľný rozvoj

 

Ďalšie informácie

Zborník vedeckých príspevkov s názvom „MARKETING MANAGEMENT, TRADE, FINANCIAL AND SOCIAL ASPECTS OF BUSINESS” prejde recenzným konaním.

KONTAKT

doc. Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD.

predseda programového výboru konferencie

tel.: +421 55 722 3245 

Ing. Jozef LUKÁČ, PhD.
predseda organizačného výboru konferencie

tel.: +421 55 722 3251

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Tajovského 13
041 30 Košice
Slovenská republika

e-mail konferencie: info.mtsconference@gmail.com

Posledná aktualizácia: 26.05.2023 20:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie