8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON “MARKETING MANAGEMENT, TRADE, FINANCIAL AND SOCIAL ASPECTS OF BUSINESS”

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 21.09.2023 - 22.09.2023
Event location: KOŠICE
Organizer: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Professional sponsor of event: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Held under the auspices of: rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., a dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.
Link to conference site: https://mts-conference.euke.sk
Keywords: sociálne aspekty podnikania digitálna bezpečnosť strieborná ekonomika trvalo udržateľný rozvoj
Working languages: English

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia MTS 2023 vytvára platformu pre výmenu poznatkov, nápadov, zistení, výsledkov výskumu a diskusiu o aktuálnych výzvach a perspektívach spoločenského, hospodárskeho a obchodného rozvoja.
 

Topic circuits

SEKCIE KONFERENCIE

 • SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA
  • Sociálny kapitál, sociálne podnikanie a sociálne zodpovedné podnikanie
  • Inkluzivita sociálneho podnikania mladých, žien a seniorov
  • Meniace sa sociodemografické charakteristiky trhu práce a sociálno-politické aspekty pandémie
 • NOVÉ VÝZVY EKONOMIKY A ROZVOJ PODNIKANIA
  • Digitálna bezpečnosť a hybridné hrozby
  • Strieborná ekonomika
  • Medzinárodné aspekty ekonomických a sociálnych nerovností a spoločenského blaha
  • Trvalo udržateľný rozvoj

 

Next information

Zborník vedeckých príspevkov s názvom „MARKETING MANAGEMENT, TRADE, FINANCIAL AND SOCIAL ASPECTS OF BUSINESS” prejde recenzným konaním.

KONTAKT

doc. Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD.

predseda programového výboru konferencie

tel.: +421 55 722 3245 

Ing. Jozef LUKÁČ, PhD.
predseda organizačného výboru konferencie

tel.: +421 55 722 3251

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Tajovského 13
041 30 Košice
Slovenská republika

e-mail konferencie: info.mtsconference@gmail.com

Last update: 26.05.2023 20:02

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event