20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2012 "Globálne krízy - príležitosti a hrozby"

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 11.10.2012 - 12.10.2012
Miesto podujatia: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Usporiadateľ: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.comattech.sk/sk/uvod.php
Kľúčové slová: výzva riziko udržateľnosť multikulturalita manažment talent ergónomia výroba kvalita PhD. súťaž
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

- výmena názorov, teoretických poznatkov a praktických skúseností v oblasti zadaných okruhov;
- prezentácia výsledkov výskumu a teoretických poznatkov v oblasti zadaných okruhov;
- nadviazanie a prehĺbenie vzťahov s domácimi i zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a odbornou praxou.

Tématické okruhy

OKRUHY:

1. Globálne manažérske výzvy
  - Spoločensky zodpovedné podnikanie
  - Manažment rizík
  - Udržateľnosť
  - Multikulturalita
  - Vedomosti, kreativita, inovácie
  - Manažment talentov a kariérový rast
  - Finančný manažment
  - Štíhla výroba
  - Manažérstvo kvality
  - Informačné a komunikačné technológie - Enterprise 2.0
  - Iné
2. Veda, výskum a vzdelávanie - 60. rokov priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
3. Rodová rovnosť vo výskume a vo vrcholovom manažmente priemyselných podnikov
4. Ergonómia
5. Prezentovanie víťazov druhého ročníka súťaže doktorandov "Inovácie v automobilovom priemysle"

Ďalšie informácie

Viac na: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=8834

Registrácia abstraktu a zaslanie príspevku: 31.08.2012

Potvrdenie o zaradení príspevku a zaslanie recenzií:
15.09.2012

Zaslanie finálnej verzie príspevku:
30.09.2012

Registrácia a úhrada konferenčného poplatku najneskôr:
05.10.2012

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Martina Jakábová, PhD. (martina.jakabova@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 29.08.2012 10:07

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie