17. Národné fórum produktivity

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 08.10.2014
Miesto podujatia: Holiday Inn, Športová 568/2, 010 10, Žilina
Usporiadateľ: Slovenské centrum produktivity
Odborný gestor podujatia: Slovenské centrum produktivity
Odkaz na stránku konferencie: http://slcp.sk/images/pdf/17._NFP_-_pozvanka.pdf
Kľúčové slová: produktivita inovácie priemysel financovanie výskum vývoj
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia Národné fórum produktivity je tradičným stretnutím špičkových priemyselných inžinierov,odborníkov z oblasti produktivity a inovácií. Prináša cenné poznatky od zástupcov prestížnych slovenských aj zahraničných firiem. V odborných prednáškach zaznejú reálne podnikové riešenia, predstavené budú zaujímavé prípadové štúdie riešení s dopadom na rast produktivity v podniku ako aj možnosti výhodného financovania výskumu a vývoja v podnikoch na Slovensku. Do témy podujatia vás uvedie diskusia odborníkov na tému hlavných výziev pre priemysel SR do roku 2020 s názvom Inovácie zvyšujúce produktivitu pre konkurenčnú Európu, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy.

Tématické okruhy

produktivita a inovácie, ergonómia

Ďalšie informácie

V rámci podujatia bude odovzdaná predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR Národná cena za produktivitu a Ocenenie osobností za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity SR.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Eva Obselková (nfp@slcp.sk)
Posledná aktualizácia: 30.09.2014 09:06

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie