17. National Productivity Forum

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 08.10.2014
Event location: Holiday Inn, Športová 568/2, 010 10, Žilina
Organizer: Slovenské centrum produktivity
Professional sponsor of event: Slovenské centrum produktivity
Link to conference site: http://slcp.sk/images/pdf/17._NFP_-_pozvanka.pdf
Keywords: productivity innovation industry finance research development
Working languages: English
Slovak

The main objective

Konferencia Národné fórum produktivity je tradičným stretnutím špičkových priemyselných inžinierov,odborníkov z oblasti produktivity a inovácií. Prináša cenné poznatky od zástupcov prestížnych slovenských aj zahraničných firiem. V odborných prednáškach zaznejú reálne podnikové riešenia, predstavené budú zaujímavé prípadové štúdie riešení s dopadom na rast produktivity v podniku ako aj možnosti výhodného financovania výskumu a vývoja v podnikoch na Slovensku. Do témy podujatia vás uvedie diskusia odborníkov na tému hlavných výziev pre priemysel SR do roku 2020 s názvom Inovácie zvyšujúce produktivitu pre konkurenčnú Európu, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy.

Topic circuits

produktivita a inovácie, ergonómia

Next information

V rámci podujatia bude odovzdaná predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR Národná cena za produktivitu a Ocenenie osobností za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity SR.

Information about the event entered:
Ing. Eva Obselková (nfp@slcp.sk)
Last update: 30.09.2014 09:06

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event