14. medz. vedecká konferencia ICL a 11. konferencia Virtuálna univerzita

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 21.09.2011 - 23.09.2011
Miesto podujatia: Piešťany
Usporiadateľ: STU FEI Bratislava/Slovenská e-akadémia, n.o.
Odborný gestor podujatia: Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://virtuni.eas.sk/
Kľúčové slová: e-learning interactive learning collaborative learning vituálna univerzita
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Dať dohromady všetkých aktérov systému e-vzdelávania

Tématické okruhy

Nosnou témou konferencie ICL (Interactive Collaborative computer aided Learning je spolupráca v procese učenia sa.

Konferencia Virtálna univerzita sa tradične zameriava na aplikácie e-vzdelávania a súvisiace problémy v oblastiach:

* kvalita e-vzdelávania,
* manažment zmeny na univerzitnej/fa­kultnej úrovni,
* vzdelávanie v inžinierskych predmetoch,
* virtuálne a vzdialené laboratóriá,
* vzdelávanie dospelých,
* verejná správa,
* európske právo,
* komunikačné zručnosti, výučba cudzích jazykov,
* matematika a prírodné vedy,
* manažment a ekonómia,
* skúsenosti so systémami na riadenie výučby LMS,
* výučba postihnutých.

Ďalšie informácie

Konferencia sa bude konať pod záštitou Rektora STU doc. Roberta Redhammera, PhD.

Posledná aktualizácia: 30.04.2011 01:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie