14th int. conference ICL and 11th int. conf. Virtual University

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 21.09.2011 - 23.09.2011
Event location: Piešťany
Organizer: STU FEI Bratislava/Slovenská e-akadémia, n.o.
Professional sponsor of event: Prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Link to conference site: http://virtuni.eas.sk/
Keywords: e-learning interactive learning collaborative learning vituálna univerzita
Working languages: English

The main objective

Dať dohromady všetkých aktérov systému e-vzdelávania

Topic circuits

Nosnou témou konferencie ICL (Interactive Collaborative computer aided Learning je spolupráca v procese učenia sa.

Konferencia Virtálna univerzita sa tradične zameriava na aplikácie e-vzdelávania a súvisiace problémy v oblastiach:

* kvalita e-vzdelávania,
* manažment zmeny na univerzitnej/fa­kultnej úrovni,
* vzdelávanie v inžinierskych predmetoch,
* virtuálne a vzdialené laboratóriá,
* vzdelávanie dospelých,
* verejná správa,
* európske právo,
* komunikačné zručnosti, výučba cudzích jazykov,
* matematika a prírodné vedy,
* manažment a ekonómia,
* skúsenosti so systémami na riadenie výučby LMS,
* výučba postihnutých.

Next information

Konferencia sa bude konať pod záštitou Rektora STU doc. Roberta Redhammera, PhD.

Last update: 30.04.2011 01:23

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event