10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 08.11.2016
Miesto podujatia: Slávnostná aula UMB Banská Bystrica
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1303
Kľúčové slová: EU investovanie ekonomika podnikanie región
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy investičných priorít Európskej únie s dopadom na ekonomický rast, rozvoj regiónov a podnikateľské prostredie krajín a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie vo verejnom a súkromnom sektore.

Tématické okruhy

Rokovania v sekciách:

A. Investovanie v Európe

B. Investície a podpora inovácií v súkromnom a verejnom sektore

Ďalšie informácie

Podujatie bude usporiadané v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ktoré nad podujatím prebralo záštitu.

Kontaktná osoba:

Ing. Erika Ľapinová, PhD.

erika.lapinova@umb.sk

048/446 6313

Posledná aktualizácia: 20.10.2016 12:57

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie