10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 08.11.2016
Event location: Slávnostná aula UMB Banská Bystrica
Organizer: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Professional sponsor of event: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Link to conference site: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1303
Keywords: EU investovanie ekonomika podnikanie región
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy investičných priorít Európskej únie s dopadom na ekonomický rast, rozvoj regiónov a podnikateľské prostredie krajín a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie vo verejnom a súkromnom sektore.

Topic circuits

Rokovania v sekciách:

A. Investovanie v Európe

B. Investície a podpora inovácií v súkromnom a verejnom sektore

Next information

Podujatie bude usporiadané v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ktoré nad podujatím prebralo záštitu.

Kontaktná osoba:

Ing. Erika Ľapinová, PhD.

erika.lapinova@umb.sk

048/446 6313

Last update: 20.10.2016 12:57

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event