Univerzita Komenského v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta má pracoviská aj v Nitre a Badíne:

Teologický inštitút RKCMBF UK, Samova 14, 949 01 Nitra

Teologický inštitút RKCMBF UK, Banská 28, 976 32 Badín

Pracoviská

Univerzita Komenského v Bratislave Teologický inštitút, Nitra

Samova 14, 949 01, Nitra

037/772 1758


Univerzita Komenského v Bratislave Teologický inštitút, Badín

Banská 28, 976 32, Badín

048/4182 602

048/4182 208

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Len kandidáti kňazstva: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne

Stravovanie

len denní študenti - v kňazskom seminári

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Hajnovičová (jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 24.02.2014 10:06

Upozorniť na neaktuálne údaje