Univerzita Komenského v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fakulta má pracovisko aj v Nitre:

Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 949 01 Nitra

Od akademického roka 2023/2024 počas rekonštrukcie fakulty (plánované dva roky)  v Bratislave sa bude realizovať magisterské štúdium katolíckej teológie len v Kňazskom seminári v Nitre.

Pracoviská

Univerzita Komenského v Bratislave Teologický inštitút, Nitra

Samova 14, 949 01, Nitra

037/772 1758

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Len kandidáti kňazstva: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Stravovanie

len denní študenti - v kňazskom seminári

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Hajnovičová (jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 26.05.2023 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje