Univerzita Komenského v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fakulta má pracovisko aj v Nitre:

Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 949 01 Nitra

Pracoviská

Univerzita Komenského v Bratislave Teologický inštitút, Nitra

Samova 14, 949 01, Nitra

037/772 1758

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Len kandidáti kňazstva: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Stravovanie

len denní študenti - v kňazskom seminári

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. (vladimir.thurzo@frcth.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 19.02.2020 11:38

Upozorniť na neaktuálne údaje