Univerzita Komenského v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fakulta má pracovisko aj v Nitre:

Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14, 949 01 Nitra

Pracoviská

Univerzita Komenského v Bratislave Teologický inštitút, Nitra

Samova 14, 949 01, Nitra

037/772 1758

Prijímacie konanie

Katolícka teológia PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 01.03.2023
Termín skúšky: 16.06.2023 – 16.06.2023

Katolícka teológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 13.06.2023 – 13.06.2023

Katolícka teológia PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2023
Termín skúšky: 16.06.2023 – 16.06.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Len kandidáti kňazstva: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Stravovanie

len denní študenti - v kňazskom seminári

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. (vladimir.thurzo@frcth.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 19.02.2020 11:38

Upozorniť na neaktuálne údaje